Grilstad Marina

Grilstad Marina

Boligområde ved Fjorden i Trondheim. Hele området er bygd på en kunstig oppbygd halvøy, og er nesten like stort som Midtbyen i Trondheim. Grilstad Marina har boliger, marina, restaurant, næringsareal, og flotte uteområder.

Brauten Eiendom har bistått Grilstad Marina med den helthetlige juridiske Eiendomsorganiseringen, herunder etablering av anleggseiendommer, fradeling, og utarbeidelse og tinglysning av erklæringer, som ivaretar alle privatrettslige, samt tekniske forhold.

Les mer om prosjektet på Grilstad Marina