Nordr om samarbeidet med Brauten Eiendom

Nordr om samarbeidet med Brauten Eiendom

– Det er få som slår dem på dette feltet

Når eiendomsutvikleren Nordr skal i gang med et nytt boligprosjekt, er det én telefon de alltid tar. – Det er blitt en selvfølge at vi tar med oss Brauten, og helst så tidlig som mulig. De har en enorm kompetanse, sier Solveig Haugli, prosjektleder i Nordr.

Det er rådgiverne i Brauten Eiendom hun snakker om. De hjelper Nordr med organisering av eiendom – alt fra tidlig strukturering til klargjøring.

– Vi har såpass stort volum at vi har egne advokater in-house, men vi velger allikevel å bruke Brauten som et eksternt supplement til dette fagfeltet. De er både effektive og har meget høy kompetanse.

– Skaper forutsigbarhet

Nordr, tidligere Veidekke Eiendom, står bak utvikling av alt fra mindre boligfelt til hele bydeler. Noen prosjekter har kort tidslinje, andre går over mange år. Til felles krever de, som prosjekter flest, god planlegging og organisering for at eiendommen skal være klar for overlevering til kundene ved innflytting. I tillegg skal det være enklest mulig for kundene i etterkant å drifte eiendommen.

– Derfor tar vi dem med oss allerede fra første møte med forretningsfører. De legger strukturen helt fra starten, og finner ut hvordan vi kan finne en optimal løsning. Med deres hjelp kan vi skape sikre rammer og forutsigbarhet i alle prosjekter, forteller Haugli.

Solveig Haugli, prosjektleder i Nordr

Rådgiverne i Brauten strukturerer eiendommen og planlegger organiseringen. De sørger for optimal fradeling, sammenføyning og opprydning av heftelser. I enkelte tilfeller leier Nordr dem også inn til å sitte i sameiestyret.

– De tar seg av alt dette, slik at vi slipper å bruke tid i en travel hverdag på å organisere og koordinere. Det frigjør ressurser hos oss som vi kan bruke på andre ting, forklarer hun.

Ingen kjipe overraskelser
Haugli forteller at de har brukt Brauten helt siden etablering. I dag er de deres viktigste samarbeidspartner på organisering av eiendom.

– Det viktigste for oss, alltid, er å overlevere et prosjekt som funker for kundene våre. Da må alt være riktig tilrettelagt, og alt må være på stell. Sammen med Brauten har vi gang på gang laget gode prosjekter hvor alt er på plass, forteller hun.

Det avgjørende i slike prosjekter er at det ikke må følge med noe som kan skape grobunn for fremtidige konflikter.

– Hvor går for eksempel egentlig eiendomsgrensene? Eller hvem har rett til å bruke parkeringskjelleren? Alt dette må være tydelig, og når vi har spesialister med fra start, slipper vi negative overraskelser. Vårt ønske er at vi alltid gir fra oss ryddige prosjekter.

Leverer før fristen
Noe av det Haugli liker best med rådgiverne fra Brauten, er at de er så spisset. Slik kan hun føle seg trygg på at de er oppdatert på lovverk og rettspraksis.

– Det er gode grunner til å overlate dette til spesialiserte eksperter, selv om vi har egne jurister. Rådgiverne hos Brauten sitter så tett på dette at dersom det skjer endringer i lovverket, sitter de med den nødvendige kunnskapen.

I tillegg er de effektive – og leverer ifølge prosjektlederen alltid før fristen. Det er avgjørende i en bransje hvor brudd på tidslinjene fort kan bli kostbare.

– Den påliteligheten er viktig, også fordi forutsigbarhet for kunden står så sentralt hos oss. Alt dette krever ryddighet og struktur, sier hun og avslutter:

– Og det er akkurat det Brauten hjelper oss med.

KONTAKT

Telefon: 911 75 455
Epost: brauten@brauteneiendom.no
Org.nr. 917 066 221

Trondheim
Besøksadresse: Kongens gate 2
Postadresse:
Pb. 6054 Torgarden
7435 Trondheim

Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgate 9
Postadresse:
Rådhusgata 27
0158 Oslo