Kursing

Kursing

Ønsker du å treffe tinglysingsmyndigheter og kartverk på en bedre måte?
Eller ønsker du bare en kompetanseheving på lovverket rundt fast eiendom?
Vi holder skreddersydde kurs for både jurister, læringsinstitusjoner og eiendomsmeglere – om for eksempel tinglysningsfaglige temaer, eierseksjonsloven, oppgjørspraksis, seksjonering, panterett og dokumentavgift.

Med våre kurs får du en økt trygghet på at du følger Finanstilsynets regelverk, og du blir bedre rustet til å forebygge tvister og eventuelle søksmål.


KONTAKT

Telefon: 911 75 455
Epost: brauten@brauteneiendom.no
Org.nr. 917 066 221

Trondheim
Besøksadresse: Kongens gate 2
Postadresse:
Pb. 6054 Torgarden
7434 Trondheim

Oslo
Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3
Postadresse:
Dronning Mauds gate 3
0250 Oslo