Tilvalgsavtaler nybygg

Tilvalg og kundeendringer

Koordinering av tilvalg er noe som ofte stjeler dyrebar tid, og som fort kan bli fordyrende. Vi bistår i hele prosessen, med alt fra innhenting av underlag, råd rundt prissetting og alternative tilvalg, samt det å være en sparringspartner for å inngå smarte avtaler med underleverandører. Vi tilbyr en elektronisk tilvalgsportal tilgjengelig for hver kjøper, og koordinering av alternative tilvalg inn i tilvalgsportalen.

Vi innhenter også signerte tilvalgsavtaler, sørger for at kjøperne vet hvordan de skal benytte portalen – og videresender kjøpers tilvalgsinformasjon til utbygger eller prosjektleder.


KONTAKT

Telefon: 911 75 455
Epost: brauten@brauteneiendom.no
Org.nr. 917 066 221

Trondheim
Besøksadresse: Kongens gate 2
Postadresse:
Pb. 6054 Torgarden
7435 Trondheim

Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgate 9
Postadresse:
Rådhusgata 27
0158 Oslo