Våre tjenester

VÅRE
TJENESTER

Eiendomsdannelse

Total koordinering av juridisk organisering og rådgivning av eiendomsprosjekter, herunder fradelinger, sammenslåing og erklæringer.

Vi koordinerer organisering ift reguleringsforhold, utbyggingsavtaler, byggegodkjenning, meglers salgsmateriale og forretningsfører.

Praktisk gjennomføring av prosessen fra idèfase til overtakelse.

Tinglysing av realsameier.

Utarbeidelse av rettigheter.

Fradeling

Fradeling koordinert med reguleringsforhold, vedtekter, meglers salgsmateriale, utbyggingsavtaler m.m.

Tinglysing av erklæringer.

Vi bistår med sammenslåinger av eiendommer.

Grensejustering.

 

Anleggseiendom

Fradeling av volumeiendom/anleggseiendom.

Tinglysing av rettigheter.

Seksjonering

Koordinering med eiendomsmegler og forretningsfører.

Organisering av sameier og vedtekter.

Vi bistår med reseksjonering.

Etablering

Etablering av eierseksjonssameier, borettslag og realsameier.

Koordinering med utbygger og eiendomsmegler.

Utarbeide vedtekter, ordensregler og budsjett/felleskostnader.

Etableringsmøte for boligselskapet med møteledelse og protokollføring.

Etableringsmøte med styret for igangsetting av drift og formidling av tilbud på forvaltnings- og driftsavtaler.

Tinglysing

Utarbeidelse av rettigheter/erklæringer.

Opprydding grunnbøker – herunder sletting av heftelser som ikke lenger er nødvendig å ha tinglyst på eiendommen.

Vi bistår med overskjøting og tinglysing av realsameier m.m.

Tilvalgsavtaler nybygg

Koordinering med utbygger/entreprenør og eiendomsmegler.

Kundekontakt.

Tilvalgsavtaler og overtakelse med kjøpere av nybygg.

1 års befaring.