Vestbyen Jessheim

Vestbyen Jessheim

Vestbyen blir en ny bydel under utvikling på Jessheim. Området vil bestå av moderne kvalitetsboliger, omringet av grøntarealer og friområder rundt. Vestbyen bygges ut over flere byggetrinn, det er også oppført to felles underjordisk garasje- og bodanlegg.

Brauten Eiendom har bistått utbygger Fredensborg bolig med rådgivning på Eiendomsorganisering, og eiendomsdannelsen som består bl a av fradeling anleggseiendom, seksjonering, realsameier, tinglysing og opprydding i grunnboken

Les mer om prosjektet Vestbyen Jessheim her.