Etableringer

Etablering av sameie og borettslag

Vi bistår med etablering av sameie og borettslag, inkludert vedtekter, budsjett, oppstart og registrering i Brønnøysund.
Det reduserer din risiko for unødvendig merarbeid, kostnader og rot. Vi kan ta oss av stort og smått gjennom hele prosessen, som utarbeidelse av driftsbudsjett, estimater for felleskostnader før salgsstart – og innhenting av tilbud på forsikring, regnskapsførsel og forvaltning. Vi kan også ta ansvar for gjennomføring av etablerings- og styremøte – inkludert all protokollføring.


KONTAKT

Telefon: 911 75 455
Epost: brauten@brauteneiendom.no
Org.nr. 917 066 221

Trondheim
Besøksadresse: Kongens gate 2
Postadresse:
Pb. 6054 Torgarden
7434 Trondheim

Oslo
Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3
Postadresse:
Dronning Mauds gate 3
0158 Oslo