Seksjonering

Seksjonering

Ved å bruke oss ved seksjonering unngår man fordyrende prosesser og i verste fall tap av areal, som kan bety tap av penger. Søknad om seksjonering inkluderer innhenting av offentlige opplysninger, grunnboks utskrift, tegninger og arealoppgaver. Vi utarbeider søknaden i tråd bestemmelsene og innhenter nødvendige signaturer og samtykker fra panthavere. I tillegg koordinerer vi seksjoneringen med eiendomsmegler for prosjektet – og følger opp vedtak med tinglysing av nye matrikler.


KONTAKT

Telefon: 911 75 455
Epost: brauten@brauteneiendom.no
Org.nr. 917 066 221

Trondheim
Besøksadresse: Kongens gate 2
Postadresse:
Pb. 6054 Torgarden
7434 Trondheim

Oslo
Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3
Postadresse:
Dronning Mauds gate 3
0250 Oslo